Placeholder for Krzysztof Kubiccki 3107Krzysztof Kubiccki 3107

Info

Aan de Waterkant is een stads­fes­ti­val, aan het water in het cen­trum van Ven­lo. Waar muziek, the­ater, club­nights, food, drinks en good times samenkomen.

Aan de Waterkant vin­dt plaats op een his­torische plek aan de Maas op een steen­worp afs­tand van De Maaspoort en Grenswerk. We vieren de zomer met lokale arti­esten, dj’s en hore­ca­part­ners De Loco­motief en Ijs­co Fan­tas­ti­co op deze bij­zon­dere plek in onze stad.

Aan de Waterkant

Bin­nenko­rt mak­en we het pro­gram­ma bek­end van Aan de Waterkant 2024. Op de hoogte bli­jven van alle ins en outs? Volg ons en mis niks.

Food & Drinks

Zie hier.

Betal­en

Aan de Waterkant is cash­less. Con­sump­tiemu­nten van Grenswerk en De Maaspoort zijn niet geldig tij­dens dit festival.

Pro­gram­ma

Ook dit jaar is Aan de Waterkant weer gratis toe­ganke­lijk. Je hoeft geen tick­ets te hebben voor shows, work­shops en acts. Kom gezel­lig langs en geni­et samen met Aan de Waterkant!

Par­keer­in­fo

In het cen­trum van Ven­lo geldt betaald park­eren. De meest nabij gele­gen par­keer­garages zijn Q‑Park Cen­trum Maas­boule­vard (Prins­ess­esin­gel 5) en Nolen­splein (Mon­seigneur Nolen­splein 50).

Leefti­j­den

Toe­gang Alge­meen 14+. Onder 14 jaar: begeleid door een vol­wassene (18+).

Alco­hol: 18 jaar en ouder.

Iden­ti­fi­catieplicht: Iedereen van 14 jaar en oud­er moet een iden­titeits­be­wi­js tonen als poli­tie of toezichthoud­er daarom vra­gen met een gerede aan­lei­d­ing. Dit is vast­gelegd in de Wet op de Uit­ge­brei­de Iden­ti­fi­catieplicht (WUID) van 1 – 12005.