Compound
Placeholder for Barn belleBarn belle
zo 16 jul.  15:00

Barn & Belle

Barn & Belle is een Amer­i­cana & Roots duo uit het zuiden van Ned­er­land. Barn & Belle werd halve final­ist tij­dens de Inter­na­tion­al Blues Chal­lenge 2023 in Mem­phis, Tennessee.

Denk bij Barn & Belle aan close-har­mo­ny begeleid op een arse­naal aan Coun­try & Folk instru­menten. Was­bord, Ban­jo, Dobro, Melod­i­ca en hun Trav­ellers Drum­ma­chine” komen alle­maal voor­bij! Barn & Belle spe­len een mix aan Amer­i­cana & Roots muziek, waar­bij de chemie tussen de twee mul­ti-instru­men­tal­is­ten van groot belang is.

Na elka­ar ont­moet te hebben op het Con­ser­va­to­ri­um van Maas­tricht, von­den ze elka­ar in hun liefde voor Amer­i­cana, Rag­time en Swing. Na vele con­certen en jam­sessies besloten ze, begin 2018, samen muziek te gaan mak­en. Hun eerste optre­den vond plaats in maart 2018, tij­dens de voor­ronde van Podi­umvrees Band­con­test”. Dat jaar won­nen zij meteen de finale, waar­door ze het Mama’s Pride Fes­ti­val in Geleen mogen openen.

Lat­er die maand mocht­en ze ook de ned­er­landse sup­port voor Pokey LaFarge” verzorgen.

In Novem­ber datzelfde jaar won­nen zij de B.R.U.L‑contest (Blues & Roots Uit Lim­burg) waar­door ze de 23e edi­tie van South­ern Blues­night mogen openen. 

Daar­naast brengt het duo in het voor­jaar van 2019 hun debu­ut EP uit genaamd Danc­ing Shoes’. Deze bevat 5 songs waar­bij Barn & Belle lat­en horen dat ze een eigen sti­jl weten te creëren door de ver­schil­lende Amer­i­cana en Roots invloe­den.
Hier­van komt de gelijk­namige eerst sin­gle dat zelfde jaar nog uit. 

Tij­dens de coro­nacri­sis van 2020 besluit het duo van April tot Juli iedere maand 1 van de overige 4 songs ook als sin­gle uit te bren­gen met een daar­bij behorende videoclip. 

Op 2 okto­ber 2022 won het duo tij­dens de finale van de Dutch Blues Chal­lenge waar­na ze Ned­er­land mocht­en verte­gen­wo­ordi­gen tij­dens The Inter­na­tion­al Blues Chal­lenge 2023 in Mem­phis, Ten­nessee tussen 200 andere inter­na­tionale acts . Hier stroom­den ze na 2 suc­cesvolle kwart­fi­nale shows door naar de Halve finale. In maart 2023 komt hun nieuwe EP uit genaamd The Dead Don’t Dance’.

Pre­sent­ed by Rumah Recordings