Placeholder for Press 2Press 2
zo 14 jul.  18:00

Jan.O en De Overige Bandleden

Wij zijn een Ned­er­land­stal­ig muziek­col­lec­tief bestaande uit een stel bour­gondis­che kam­er­aden dat non­cha­lant en met een vleug­je plezi­er te werk gaat.

Aan kop staat Jano van der Wegen, onze band­poëet, tek­stschri­jver en zach­taardi­ge alleen­heers­er die onze muziek voorzi­et van door­dacht slap gelul. 

Als ini­ti­atiefne­mer nam hij een groep muzikale makkers bij de kraag die hij omtoverde tot de Overige Bandleden”

Tot die groep behoort Nick Paup­tit, de mas­ter van de mas­ter. Nick hoort als audio-engi­neer achter de knop­pen te zit­ten, maar heeft nogal de gewoonte na een hal­fu­ur werken op de bank in slaap te vallen. 

In zulke gevallen wordt hij bijges­taan door Dion Peters, een bakker die er niks van bakt. Dion voorzi­et de muziek boven­di­en van refrein­t­jes en fungeert als beatchirurg. 

Soms mis­lukken zijn oper­aties, waar­door we al snel onze hui­seigen Oekraïense volk­szan­geres Dana Havry­lyuk moeten aankijken. 

Dana zingt al haar hele lev­en iedere noot uit het fre­quen­tiereg­is­ter. Haar naam betekent gods­geschenk”.

Toch merken we dat zelfs het geschenk van de almachtige de Ned­er­landse taal niet alti­jd machtig is. 

Daarom schake­len we door naar Jop Willem­sen. Een lange instru­men­tal­ist die onze com­posi­ties van akko­or­den voorzi­et. Jop wordt vaak aan het werk gezet om duizend-en-een stukken in te spelen. 

Om uit­putting te voorkomen vergeet hij vaak stiekem zijn bas­gi­taar mee te nemen. Lui!

Ondanks onze teko­rtkomin­gen komen er toch leuke lied­jes voort uit ons gepruts. Hopelijk ben je het daarmee eens! Tot gauw.

Kus.