Compound
Placeholder for New blissNew bliss
za 08 jul.  19:00

New Bliss

New Bliss is een Ned­er­landse rock­band. Wie luis­tert naar de muziek van New Bliss zal ongetwi­jfeld invloe­den herken­nen uit de pop­scene van de 2000’s, maar dan in een nieuw jas­je gesto­ken. De band bestaat uit Renske en haar tweel­ing­broers Jelle en Jochem. Bas, gitaar, zang en drums; meer is er niet nodig om je mee te nemen in een energieke avond onver­val­ste heden­daagse rockmuziek.

In 2018 bracht New Bliss haar debu­ut EPPer­haps Tomor­row’ uit. De tweede EPI Know You Know’ vol­gde ruim een jaar lat­er. Bei­de EP’s wer­den ent­hou­si­ast ont­van­gen. En Hoe? Samen zijn deze EP’s goed voor ruim 650.000 inter­na­tionale streams op Spo­ti­fy ver­spreid over 74 lan­den. Ook een leuk feit­je is dat hun bal­lad Till We Meet Again’ in een tal film­p­jes wordt gebruikt op de app Tiktok.

De laat­ste grote optre­dens had New Bliss in 2020 o.a. in Par­adiso Ams­ter­dam en op een aan­tal Duitse podia. De Covid-break heeft New Bliss gebruikt om nieuwe num­mers te schri­jven en is blij dat ze het podi­um weer mogen betre­den om de nieuwe oogst te lat­en horen.