Compound
Placeholder for Qwartier PersfotoQwartier Persfoto
za 15 jul.  16:30

Qwartier

Qwarti­er is een hip-hop platform/​collectief en music agency opgericht in Ven­lo door Isa­iah Jiménez en Cedric Ken­ti in 2020 om lokale opkomende hip-hop arti­esten te onder­s­te­unen in het pro­fes­sion­alis­eren van hun muziek­car­rière. Zij organ­is­eren stu­diosessies, coach­ing sessies en schri­jver­skam­p­en om op de beste manier mogelijk arti­esten te onder­s­te­unen. Arti­esten kun­nen vri­jbli­jvend bij ze aan­klop­pen met hun vra­gen en samen met hen kijken zij wat Qwarti­er voor hen kan beteke­nen. Met een vaste achter­ban van zo’n 10+ rap­pers, zangers, pro­duc­ers en engi­neers proberen ze hip-hop een promi­nente plek in de regio te geven!