Placeholder for Presskit Cheev DurieuxPresskit Cheev Durieux
za 27 jul.  22:00

Qwartier: JMB + Cheev b2b Durieux

JMB (22:00 — 23:00)
JMB is een jonge opkomende Ven­lose DJ die al enige tijd hard op weg is om een van de nieuw­ste dj-tal­en­ten te wor­den in de regio. Zijn eerste per­for­mance bij Aan de Waterkant belooft een groot suc­ces te wor­den. Verwacht de beste hiphop, urban en afrobeat hit­jes van vroeger en nu.

Cheev b2b Durieux (23:00 — 00:00)

Cheev en Durieux lopen al een lange tijd mee bin­nen de muziek­w­ereld. Als pro­duc­ers hebben zij ieder voor meerdere arti­esten, zow­el bin­nen als buiten Ven­lo, ver­schil­lende pro­jecten gecreëerd. Onlangs maak­ten zij hun debu­u­top­tre­den bij de uitverkochte UNIT­ED Club­night’ in Pop­podi­um Grenswerk. Nu keren ze terug naar de DJ booth met een mix van old- en new school hiphop en R&B hits.

Host: Qwarti­er

Qwarti­er is een Ven­loos boek­ingskan­toor en man­age­ment­bu­reau dat zich inzet voor de nieuwe gen­er­atie hiphop en urban arti­esten. In 2020 zijn zij begonnen met het organ­is­eren van ver­schil­lende even­e­menten en soci­aal-maatschap­pelijke ini­ti­atieven. Onder hun hoede valt een groep rap­pers, dj’s, pro­duc­ers en engi­neers die zij onder­s­te­unen in het pro­fes­sion­alis­eren van hun muziek­car­rière. Dit jaar bren­gen zij een del­e­gatie van ver­schil­lende lokale arti­esten mee naar Aan de Waterkant’ om een inkijk­je te geven in hun wereld.