Placeholder for IMG 2517 2IMG 2517 2
za 13 jul.  12:30

RockSkool

Een heuse rock­band mak­en mét optre­den bin­nen het uur zon­der ervaring!

De kids mak­en tij­dens Rock­Skool ken­nis met de instru­menten van een rock­band (zang, drums, gitaar, bas, toet­sen) op een hele laag­drem­pelige wijze. Met een groep van max­i­maal 13 kinderen wordt er snel toegew­erkt naar een echt optre­den als rock­band. Een spe­len­der­wi­j­sork­est, maar dan pas echt cool!

De work­shops wor­den gegeven door Ben­jamin Elshout, een ervaren vak­do­cent muziek in het basis- en voort­gezet onder­wi­js. Ben­jamin is daar­naast zelf ook uitvo­erend muzikant, en brengt met veel passie zijn ent­hou­si­asme voor muziek­mak­en over aan de kinderen. Iedereen is welkom en ervar­ing in muziek mak­en is niet vereist. 

Mee­doen is gratis, aan­melden is gewenst. Aan­melden doe je via deze link.

Let op! Vol = Vol!