Compound
Placeholder for Square 1Square 1
vr 27 aug.  16:00
gratis

The Compound 27/8

SUR­PRISE! Waar velen van jul­lie al op hoopten, gaat dus echt gebeuren! We trekken deze gezel­ligheid gewoon nog een week­je langer door! De gehele Zomer­park­feest pro­gram­mer­ing van de Grenswerk con­tain­er wordt ver­plaatst naar Aan De Waterkant! De toe­gang is gratis. Ben jij erbij?

vri­jdag 27 augus­tus
16.30 Mic Check
17.45 Janet
19.15 Sun­set Cin­e­ma
20.30 Eddy Peter­son
22.15 Pave

Placeholder for NarrowcastingNarrowcasting
gratis