Docks
Placeholder for Karsu 2021Karsu 2021
zo 31 jul.  20:00

Karsu

Zan­geres en pianiste Kar­su heeft met haar unieke blend van pop, jazz en Turkse muziek in meer dan twintig lan­den over de hele wereld opge­tre­den, stond drie keer in de befaamde Carnegie Hall in New York en speelde twee keer op het North Sea Jazz Fes­ti­val. Vanaf 2 sep­tem­ber was Kar­su ook te zien in Beste Zangers op NPO1 (AvroTros). Haar tal­ent, diver­siteit en spon­tane per­soon­lijkheid werd breed omar­md door de Ned­er­landse kijk­ers. Kar­su bun­delde alle lied­jes van Beste Zangers op een album, dat direct bin­nenkwam in de Album Top 100.