Docks
Placeholder for DIGITAAL MEAU HR JANTINATALSMA125DIGITAAL MEAU HR JANTINATALSMA125
vr 29 jul.  20:00

MEAU

Ned­er­land­stal­ige indie pop; een vleug­je synths, warme sounds, dromerige koort­jes, & eerlijke tek­sten. MEAU, het solo­pro­ject van de zan­geres, song­writer en pro­duc­er Meau Hewitt (21), maakt kleine, pure lied­jes over dagelijkse onder­w­er­pen als de liefde, per­soon­lijke ontwik­kel­ing en een­za­amheid. Haar warme stem en dromerige koort­jes lan­den daar waar akoestis­che instru­menten en elek­tro­n­is­che gelu­iden samenkomen. Een paar grote inspi­ratiebron­nen van Meau zijn Eef­je de Viss­er, Jere­my Zuck­er en Hol­ly Hum­ber­stone. Na de release van haar debu­ut EPKalmte’ kwam Meau in sep­tem­ber 2021 met haar per­soon­lijke sin­gle Dat heb jij gedaan’. Deze werd bekroond met ver­schil­lende awards en een hoge posi­tie in de hitli­jsten. In maart 2022 startte haar uitverkochte clubtour.