Docks
Placeholder for Mario en Saffira Pim Pom en de beestenbende Sander Verhoeven Media Producties 4Mario en Saffira Pim Pom en de beestenbende Sander Verhoeven Media Producties 4
zo 31 jul.  10:30

Pim & Pom

Wie kent ze niet?! Pim de ondeu­gende en Pom de wijze kat, de twee vrien­den zijn onaf­schei­delijk. Samen met hun buurkind beleven ze een muzikaal, inter­ac­tief en leerza­am avon­tu­ur. Wat is er gebeurd? Wat een bende van brokjes! Buurkind is nieuws­gierig en gaat samen met het pub­liek op onder­zoek uit. 

De twee poezen zijn bij de allerkle­in­sten vooral bek­end van de tele­visie-ani­matieserie De avon­turen van Pim & Pom. Pim en Pom dromen, fan­taseren, spe­len en gaan op ont­dekkingstocht. Ga jij met ze mee?

Down­load hier een knut­sel­pakket­je om je eigen Pim & Pom kroon­t­je in elka­ar te zetten!

Placeholder for Mario en Saffira Pim Pom en de beestenbende Fiep WestendorpMario en Saffira Pim Pom en de beestenbende Fiep Westendorp