Placeholder for IMG 1837IMG 1837
do 25 jul.  22:00

Timbe Karlize

Timbe Kar­l­ize is een veelz­i­jdi­ge DJ die bek­end staat om haar indruk­wekkende mix van R&B, Afro, Amapi­ano en Hip-Hop. Haar muziek zorgt ervoor dat iedereen gaat dansen en geni­eten, ongeacht waar ze optreedt. Timbe weet pre­cies hoe ze de juiste sfeer moet creëren met haar energieke en diverse muziekstijlen.

Naast haar DJ-werk is Timbe ook een Hip-Hop danseres. Haar dans­be­weg­in­gen voe­gen een extra dimen­sie toe aan haar optre­dens, waar­door deze nog dynamis­ch­er en leuk­er zijn. Tim­be’s ver­mo­gen om zow­el als DJ als danseres te schit­teren, maakt haar uniek in de muziekwereld.

Timbe haalt inspi­ratie uit ver­schil­lende muzikale invloe­den en bli­jft zichzelf voort­durend vernieuwen. Haar passie voor muziek en dans is duidelijk te zien in elke set die ze draait en in elke dans­be­weg­ing die ze maakt. Dit zorgt ervoor dat haar optre­dens alti­jd fris en span­nend zijn.