Placeholder for Tizaan AlphonsoTizaan Alphonso
zo 28 jul.  16:30

Tizaan Alphonso Collective

Tiza­an Alphon­so, de veel­geprezen pianist/​zanger/​componist, heeft een diepe en per­soon­lijke band met muziek, sterk ver­bon­den bin­nen zijn fam­i­lie. Met muzikan­ten als oud­ers, voelt muziek mak­en gewoon alti­jd als thuiskomen, waar hij ook is. Wan­neer hij met zijn key­board en micro­foon in de aanslag, omringd door zijn beste vrien­den, het podi­um betreedt, kri­jgt het pub­liek een gren­zeloze energie voorgeschoteld. Want Tiza­an Alphon­so kan alleen maar alles geven.