Compound
Placeholder for Traplab radioTraplab radio
vr 21 jul.  20:00

Traplab Radio

Sinds sep­tem­ber 2020 is TrapLab Radio hét radio­sta­tion van Pop­podi­um Grenswerk. TrapLab Radio is een online radio sta­tion waarin alter­natieve dance gen­res iedere vri­jdag uit­ge­zon­den worden. 

TrapLab biedt een podi­um aan regionale arti­esten en geves­tigde namen. 

Placeholder for DonyellDonyell

20:00 – 21:00

Old­skool hiphop tunes van toen, fijne mel­low bars van nu. Donyell warmt je avond op met Zon­son­der­gang-rap aan de Waterkant.

Placeholder for FredFred

21:00 – 22:00

Fred draait alweer een tijd­je mee in de Ven­lose club­scene. Zijn assor­ti­ment aan catchy house deun­t­jes en ruwere tech-house beats zal de sfeer naar een hoger niveau tillen.

  • Placeholder for AntonaAntona
  • Placeholder for The Wolf Golflengte Festival 2 0The Wolf Golflengte Festival 2 0

22:00 – 00:00

Anton­a’s sound is ver­fi­jnd en nauwkeurig. Hij brengt een muziek­sti­jl tot lev­en die rijk en organ­isch is, vol hyp­no­tis­erende trance-achtige melodieën en rit­mis­che per­cussie. Elk ele­ment van zijn gelu­id wordt zorgvuldig gecom­bi­neerd om een dans­bare muzikale omgev­ing te creëren die zow­el fris als bek­end is, en alti­jd opti­mistisch en energiek. 

Momenteel tim­mert The Wolf aan de weg in de dance scene in Nijmegen. Hij heeft gedraaid op een aan­tal plekken zoals Groff Fes­ti­val, en is betrokken als mede-oprichter van het Wet/​Works house col­lec­tief in Nijmegen, een groep die de gren­zen van de house­muziek probeert op te zoeken. Zijn muziek­sti­jl is een fusie van ver­schil­lende gen­res, waaron­der house.