Compound
Placeholder for TrojTroj
zo 16 jul.  16:15
gratis

Troj

TROJ speelt de heet­ste hits van een ver­schei­den­heid aan oude klassiek­ers tot mod­erne pop. Het reper­toire omvat ver­schil­lende muzikale tijd­perken, gen­res en muziek­sti­jlen. Impro­visatie met flit­sende gitaar­solo’s, tech­nis­che drums, jazzy sax, ste­vige basli­j­nen, sferische toet­sen en karak­ter­istieke zang: de muziek kri­jgt een eigen karakter.

Pre­sent­ed by Rumah Recordings

gratis